Komitet Organizacyjny

Organizacją Zjazdu Absolwentów na 100-lecie II LO zajmują się :

Przewodniczący: Krzysztof Zemeła

Z-ca przew: Urszula Olsińska-Baran

Skarbnik: Ewa Mikołajewska - tel: 609-14-10-05

Sekretarz: Robert Bińczak - tel: 608-66-45-78

Członkowie: Dorota Misiura

Anna Lenard

Agnieszka Szwarc

Barbara Staniewska

Michał Mańkowski